درباره ما

توسعه آفرينش هاي خلاق آروند در تلاش است تا با بهره گیری از مبانی اقتصادی حوضه فرهنگ و هنر و بازآفرینی فرهنگ مبنا به رشد و توسعه پتانسیل های خلاقانه موجود در جهت توسعه پایدار گام بردارد

همکاران ما

علی علوی

برگذار کننده

علی علوی

برگذار کننده

علی علوی

برگذار کننده

تفاهم نامه‌ها