کارگاه‌ها و تورها

گردشگری خلاق، گردشگران را از حالت بازدید صرف از مناظر و آثار تاریخی خارج نموده و به یادگیری کسب تجربه‌های بی نظیر دعوت می‌کند.